KREDITI

POSREDOVANJE U BANKARSKOM KREDITIRANJU

Kratko i jasno – Umesto Vas, pregovaramo sa bankama na njihovom jeziku i odmah znate na čemu ste. Znate i pre toga, jer bankarsko iskustvo u čitanju bilansa ne ostavlja nedoumicu da li imate mogućnosti za pozitivan odgovor ili ne.

Mi Vam nudimo ubrzani i lakši put u pristupu bankarskim izvorima, jer znanjem iz te oblasti komuniciramo bankarskim terminima i znamo šta treba reći. Ne trošimo Vaše vreme uzalud. Ako procenimo da ne možemo da vam pomognemo, nećemo se u to ni upuštati.

Nudimo Vam da zaobidjete mrcvarenje od strane zaposlenih, mučne i dosadne procedure, a povrh svega beskonačne periode do odluke o vašem zahtevu. Ako pri tome nemate ni vremena ni živaca za iscrpljujuće i na kraju neuspešne pregovore sa bankama i njihovim zaposlenima eto nas - spremni da Vam pomognemo. Jer mi imamo pristup u nekolicini domaćih banaka s kojima pregovaramo na višem nivou od uobičajenog.

Dugogodišnje iskustvo u bankarskom sektoru Vama garantuje veliki izbor u odabiru banaka, preskakanje lestvica do onih koji odlučuju, te vrhunsko poznavanje situacije u okruženju u kojem ste aktivni.

Tokom godina EVROPA INVESTMENT produbljuje svoje aktivnosti fokusirane na vaše ciljeve. Odnosno, na partnesko-ugovornom nivou, koji je povezan zajednočkim interesom, implementiramo našu poslovnu strategiju na obostrano zadovoljstvo.

Ono što Vam se nudi u saradnji sa nama jeste visoka stručnost, maksimalno poznavanje materije i apsolutna posvećenost klijentu i zajedničkom uspehu.

Konkretne Aktivnosti

Posredovanje u bankarskom kreditiranju ili refinansiranju kao i posredovanje u obezbeđivanju drugih, nebankarskih izvora sredstava.

Pomažemo pri obezbeđivanju svih tipova kredita: Kratkoročnih, dugoročnih, projektno finansiranje, eskont menica itd. Istovremeno, ako ocenimo da je potrebno, obezbeđujemo ubrzano prolaz kod Lizing kuća ili državnih fondova.

Najveći broj klijenata dolazi iz sektora malih i srednjih preduzeća. To precizno znači sledeće:

Preduzeće svojim klijentima omogućuje finansiranje projekata i poslovanja kompanija kao i refinansiranje postojećih kredita jeftinijim i dugoročnijim sredstvima,

Sarađuje sa 12 banaka u Srbiji

Iza nas stoji 13-godišnje bankarsko iskustvo od referenta do direktora sektora privrede i direktora Filijale

Najveći broj klijenata su mala i srednja preduzeća

Koje su prednosti EVROPA INVESTMENT doo?

Najpovoljniji izvori finansiranja i za dugoročne i kratkoročne kredite

Potpuna profesionalna orjentacija i pristup što znači elemantarna finansijska analiza kojom se trenutno ocenjuje finansijski položaj preduzeća, odnosno, da li ima prostora za dalje korake. Dakle, nema traćenja vremena ako klijentu ne ispunjava bankarske uslove

Možda i najvažnije: Tačno i precizno vođenje pregovora sa bankama odnosno u razgovoru sa bankama koriste se termini koje bankari najbolje razumeju. Ukratko, kaže se šta treba i kada treba

Ubrzano odobravanje, jer se preskaču standardne referentske procedure, direktno pregovaranje sa direktorima sektora privrede ili direktorima regiona

Ušteda Vašeg vremena

Veći deo honorara, plaćate nakon realizacije tj. kada vam odobrena sredstva legnu na račun

Ko su glavni
partneri Preduzeća?

Banke, Investicioni Fondovi, Gradske i Pokrajnske Agencije za Razvoj, Lizing kuće, Faktoring preduzeća

Koje vrste finansiranja omogućavamo?

Kratkoročno kreditiranje obrtnih sredstava

I to kroz sledeće oblike:

klasični anuitetni do 24 meseca za različite namene

revolving do 36 meseci

overdraft

refinansiranje postojećih nepovoljnih kredita

otup potraživanja

Dugoročno investiciono kreditiranje

Podrazumeva sledeće aktivnosti

standardni anuiteni krediti čak do 10 godina

finansiranje kupovine poslovnog prostora

finansiranje opreme

refinansiranje postojećih nepovoljnih kredita

Projektno finansiranje

Eskont
menica

Odličan izbor za ona preduzeća koja žele brzu isplatu uz minimalan diskont. Ako posedujete ovaj vid papirne aktive, na ubrzan način vam pomažemo da dožete do likvidnih dredstava ne čekajući dospeće menica.

Finansiranje i otkup potraživanja
FAKTORING

Imate potraživanje ali nemate instrument obezbedjenja? Ništa zato. Ako posedujete validan ugovor postoji mogućnost da eskontujete vrednost ugovora i mi vam možemo pomoći u tome.

Ukoliko ste zainteresovani za poslaovnu saradnju molimo Vas da nas kontaktirate kontakt